עיסוי הוליסטי- צרפתי- טכניקת רטיטה

לאחר ששחררנו את השריר במגוון טכניקות מן העיסוי הצרפתי אנו מרגיעים את השריר בעזרת "רטיטה".