נשימה מודעת לפי שיטת היוגה

סרטון זה מסביר  ומדגים על  נשימה מודעת – או פראנאיאמה לפי שיטת היוגה