אבחנת בטן אוריינטלית

שיעור שיאצו המסביר על אזורים שונים במפת הבטן לפי הדגם של שיזוטו מסונגה ובנוסף בשיעור בדיקת הבטן
ומרכיביה השונים ניתן להבין את האבחון דרכה.