נומרולוגיה – Numerology

נומרולוגיה היא שיטת אבחון מיסטית המתבצעת בעזרת מספרים.
שיטה נומרולוגית מתבססת על חישובים מתמטיים של תאריך הלידה ,שם האדם ועוד. (Numerology)
לפי שיטה זו לכל מספר יש משמעות שמשפיעה על האדם במהלך חייו.
נומרולוגיה מובילה את האדם להתמודדות מול המחסומים הרגשיים ומימוש הפוטנציאל לשיפור חייו.