באשת

באשת היא בעיה שבאה לידי בטוי בריח רע מהפה.
ישנם מספר סיבת לתופעה זו: מחלת חניכיים, שאריות של או בפה שנשארו לאורך זמן.
יש לציין כי ריח רע יכול להעיד על בעיה בריאותית.