שיטות אבחון

נומרולוגיה – Numerology

נומרולוגיה היא שיטת אבחון מיסטית המתבצעת בעזרת מספרים.שיטה נומרולוגית מתבססת על חישובים מתמטיים של תאריך הלידה ,שם האדם ועוד. (Numerology)לפי

אוניכוגנומיה

אוניכוגנומיה שיטת אבחון עפ"י הציפורניים שמתבססת על מס' דברים: צבע ,גודל ,מבנה וסימנים. בשיטת אוניכוגנומיה רואים את הציפורן כמו היד כאיבר סומטוטופי בה