מטפל או מטפלת?

מטופלים רבים מתלבטים בשאלה מה לבחור. מטפל או מטפלת.

סיבה אחת היא העובדה שהטיפול נתפס כאינטימי כיוון שהמטופל שוכב ערום כמעט לגמרי. מטופלות רבות נרתעות מלהזמין מטפל מתוך החשש להימצא לבד עם גבר זר. גברים מסויימים נרתעים אף הם ממגע של גבר אחר בגופם כאשר הם כמעט ערומים.
סיבה שנייה, החסם הדתי המכתיב למטופל לבחור מטפל מהמין שלו.
סיבה שלישית, מטופלים רבים בוחרים מטפל מתוך הנחה כי גבר יעשה טיפול "חזק" יותר מאישה.
חשוב לציין כי מטפל מקצועי, חבר איגוד מקצועות העיסוי בישראל, העובד על פי הקוד האתי של האיגוד מחויב להקפיד על יחסי מטפל/מטופל, לשמור על צניעות המטופל וכן לשמור על הגבולות הטיפוליים.
מטפל מקצועי יבקש את רשות המטופל ויעדכן אותו לפני תחילת הטיפול בכלל ולפני טיפול באזורים רגישים (בעלי קונוטציה מינית) בפרט כמו שרירי החזה, שרירי העכוז או שרירי הירך, וכן לפני טיפול בשרירי הבטן הדורשים חשיפה מיוחדת.
מטפל מקצועי ילבש לבוש צנוע, ייתן למטופל להיות לבד בעת ההתפשטות והעלייה למיטת הטיפולים, יכסה את המטופל במשך כל זמן הטיפול כשרק האיבר המטופל ברגע הנתון ייחשף.
גםהסברה כי גבר מטפל חזק יותר מאישה שגויה. עצמת הטיפול היא תוצאה של טכניקת הטיפול ולא של מסת השריר של המטפל. מטפלים רבים מבצעים לעיתים טיפול עדין ורך ולעומת זאת נתקלתי במטפלות שהשאירו בגופי סימנים אדומים וכואבים. יש להתאים את עצמת הטיפול לרצון המטופל ולצורך הטיפולי שלו.
לסכום, מטפל או מטפלת? השאלה החשובה באמת היא מידת המקצועיות של המטפל. רצוי לבחור מטפל חבר איגוד מקצועות העיסוי בישראל החתום על הקוד האתי של האיגוד וכדאי לשמוע חוות דעת ממטופלים אחרים שלו.

המאמר כתוב בלשון זכר לצורך נוחות הכתיבה בלבד