מסג' רפואי צרפתי -פרקיסיון אצבע רודפת אצבע

בסרטון זה מוצגת לפניכם טכניקה קלה הנקראת אצבע רודפת אצבע מתוך המס'ג הרפואי צרפתי.